Elektroniczne pieczątki
Aplikacja i instrukcja instalacji Aplikacji.

Uwaga !!
Aplikacja jest użyteczna tylko w telefonach z systemem Android wyposażonych w czytnik NFC